I denne praktiske workshopen lærer du å skape nysgjerrighet, engasjement og eierskap rundt Bærekraft.

Du får en grundig innføring i en enkel, forskningsbasert metodikk for å velge hvilke FNs Bærekraftsmål som er meningsfylte for deg og din virksomhet.

Du vil umiddelbart kunne ta i bruk verktøy og kunnskap i interne endringsprosesser og eksternt mot kunder, samarbeidspartnere og investorer.

Workshopen er et samarbeid mellom ARCT AS og Fuelbox. 

Program

1. NYSGJERRIGHET SOM DRIVKRAFT FOR Å NÅ FNs BÆREKRAFTSMÅL

Hvordan måler du og din virksomhet Bærekraft i dag?

Hva vil fremtiden vil bringe?

Hvordan løser gode team Bærekraftsarbeidet?

Nysgjerrighet er utgangspunkt for all innovasjon, men hvordan involvere og engasjere alle i samtalene som virkelig kan bety noe for bærekraftsarbeidet? Foredraget bevisstgjør, skaper eierskap og tilbyr konkrete tips og råd for en effektiv og utviklende dialog.

2. TalkShop med bruk av FuelBox App

Hvilke spørsmål skaper god samhandling i bærekraftsarbeidet?

Hvilke spørsmål driver utviklingen fremover og skaper nye løsninger?

Vi fasiliterer dialog i grupper ved hjelp av bærekraftsspørsmål fra FuelBox-appen.

3. HVILKE KORT HAR DU PÅ HÅNDEN? HVILKE KORT SPILLER DU?

Gruppearbeid rundt bordene.

Engasjer teamet ditt, lokaliser og velg meningsfylte mål for Bærekraftsarbeidet. Vi bruker de fysiske Bærekraftskortene (SDGCARDS.NO) for å koble FNs Bærekraftsmål til konkrete Bærekraftspørsmål fra FuelBox.

4. Hvordan gå gjennom alle FNs 17 Bærekraftsmål og 169 delmål på 1 time?

Gruppearbeid, ARCT 

Basert på en enkel, forskningsbasert metodikk velger du meningsfylte mål for deg og din virksomhet («SDG Target Relevance Tracing» metodikken).

5. Oppsummering, læringspunkter og veien videre

Oppnådde du dine læringsambisjoner?

Pris

Pris per workshop for et team:

Etter avtale.

Inkluderer en boks med Bærekraftskort, samt premium årsabonnement i FuelBox-appen.

Vi planlegger åpne workshop og teambuilding med pris-per-deltaker. Ta kontakt!

Praktisk informasjon

Varighet 3-4 timer med pauser (kan tilpasses etter ønske).

Kurset gjennomføres på lokasjon til oppdragsgiver.

Passer for inntil 30 personer i grupper av 3-5 personer per bord.

Kan tilrettelegges for større grupper (på forespørsel).

Beskrivelse

I denne praktiske workshopen lærer du å skape nysgjerrighet, engasjement og eierskap rundt Bærekraft.

Du får en grundig innføring i en enkel, forskningsbasert metodikk for å velge hvilke FNs Bærekraftsmål som er meningsfylte for deg og din virksomhet.

Du vil umiddelbart kunne ta i bruk verktøy og kunnskap i interne endringsprosesser og eksternt mot kunder, samarbeidspartnere og investorer.

Læringsutbytte

Du får en grundig innføring i hvordan skape nysgjerrighet, engasjement og eierskap for sammen å finne nye ideer og løsninger i bærekraftsarbeidet.

Du får en grunnleggende innsikt og forståelse for hvordan alle FNs 17 Hovedmål og 169 delmål spiller sammen og har betydning for bærekraftig utvikling (SDG Target Relevance Tracing metodikken)

Praktisk kurs

Workshopen gjennomføres med fokus på dialog og øvelser/oppgaver. 

Kursleder sørger for at læringen er både praktisk og erfaringsbasert.

Hensikten er at du umiddelbart skal kunne ta kunnskapen i bruk.

Målgruppe

Bedrifter, virksomheter og utdanningsinstitusjoner som ønsker å bygge gode team for å løse Bærekraftsarbeidet, utvikle bærekraftige løsninger og som ser Bærekraft som et konkurransefortrinn.

Medarbeider som har behov for innsikt og forståelse for hva bærekraftsmålene betyr

Bærekraftsansvarlige, ledere og styrer i virksomheter

OM WORKSHOPPEN

Workshopen er et samarbeid mellom ARCT AS og FuelBox AS

KARIN BERENTSEN

Rådgiver og Forretningsutvikler, ARCT & SDGCARDS.NO

Karin er grunnlegger av ARCT og utvikler av Bærekraftskortene, SDGCARDS.NO. Hun har mer enn 30 års tverrfaglig internasjonal business erfaring basert på en mastergrad i fysikk – som ingeniør, internasjonal forhandler, prosjektleder og Regulatory Compliance Manger i Alaska.

Karin har utviklet Bærekraftskortene, SDGCARDS.NO, for å skape engasjement, lære mer og ta aksjon på FNs Bærekraftsmål.

Hun er opptatt av at å skape god dialog, kunnskap og praktiske verktøy og løsninger som umiddelbart kan tas i bruk i daglig drift.

tonje flack

Relasjonsarkitekt og partner i FuelBox

Tonje Flack er partner i FuelBox. Hun har vært med siden oppstarten av selskapet som har som visjon å fuele verden med gode samtaler som endrer mindset og liv.

I arbeidet som relasjonsarkitekt ønsker Tonje å inspirere oss. Hun vil fortelle historier og presentere forskning som viser sammenhengen mellom tillitsfulle relasjoner og gode resultater på jobb. Samtidig vil hun bidra med konkrete verktøy som skaper reell endring. For selv om inspirasjon er viktig, er nøkkelen til suksess gjennomføringen.

Tonje brenner for å bidra til at vi dyrker den positive nysgjerrigheten. Den er avgjørende for å ha det bra sammen og prestere sammen!

SEND FORESPRØSEL WORKSHOP

Bruk skjemaet eller send en mail til: hallo@sdgcards.no