Vi mottar mye positiv respons på hvordan Bærekraftskortene, SDGCARDS.NO, bidrar til meningsfylte dialog rundt viktige tema og skaper dokumentarbar verdi i bærekraftsarbeidet.

De fysiske kortene, uten skjermer, legger til rette for inspirerende samtaler og erfaringsdeling blant deltakerne.

Team som følger vår veileder, opplever ofte flere «aha»-øyeblikk og utvikler en bedre forståelse for hvordan de kan bidra til å nå FNs Bærekraftsmål.

hvordan bruke kortene

Kortene brukes på ulike læringsreiser og workshops og i en rekke forskjellige settinger.

Eksempler:

Dialogworkshop, teambuikling eller meningsfull «vin og mat» med bærekraftsmålene:
Skap dialog rundt viktige tema og følg vår workshop guide for å gå målrettet gjennom alle FNs Bærekraftsmål på en time.

Møter på jobben eller i Bydelskaféer: 
Skap dialog rundt viktige tema i bærekraftsarbeidet. Gjør det enkelt – trekk et kort og diskuter hvorfor det er viktig i din virksomhet, for deg personlig, din aktivitet eller prosjekt.

Språkopplæring: 
Bruk Bærekraftskortene for å skape god dialog rundt viktige tema som skaper engasjement i språktreningen.

Referanse: 
SINTEF Ocean er et eksempel på en virksomhet som systematisk bruker Bærekraftskortene for å lære og evaluere forskningsprosjekter samt forbedre dialogen med forretningskontakter. Se kortene i aksjon under deres siste verksted her, lenke: https://lnkd.in/dEXPhS6R.

 

Forslag oppsett workshop

Hvilke kort spiller du for å nå FNs Bærekraftsmål?

Vår erfaring er at skreddersydde og inspirerende workshops med Bærekraftskortene fra SDGCARDS.NO skaper engasjement rundt bærekraftsarbeidet i virksomhet. De fysiske Bærekraftskortene som er basert på en forskningsbasert metode, gjør det enkelt å velge meningsfulle FNs Bærekraftsmål, samtidig som teamet styrkes. 

2-5 deltakerne per bord for optimal dialog.
1 sett Bærekraftskort på hvert bord.
1 workshopfasilitator*
Vi tilbyr opplæring av fasilitatorer ved behov.

Målsetting for workshop:
En «læringsreise» gjennom alle 17 
FNs Bærekraftsmål og 169 delmål. 

 

Gjennomføring

 

1. Oppvarming med engasjerende spørsmål 

Start dialogen rundt bordene med erfaringsdeling for å skape engasjement og styrke teamet i bærekraftsarbeidet. Diskuter spørsmål som: Hvordan måler du bærekraft? Hvem sin stemme teller? Hvordan er FN-målene gyldige på tvers av grenser? Lokalt, internasjonalt?

 2. Velg meningsfulle FNs bærekraftsmål for prosjektet ditt – på en time!

Følg workshop-guiden; gå gjennom alle 17 mål og 169 delmål på en time. For en effektiv workshop, definér prosjektaktiviteten din på forhånd (type prosjekt eller virksomhet). Fokuser på hva, hvordan, hvem, hvor og hvilken verdikjede som er relevant. Bruk vår forskingsbaserte metodikk for å velge mål på omtrent en time (ref. SINTEF, EU- forskningsprosjekter, GCE Business Cluster, etc.). Målet er å få innsikt i alle FN mål og delmål.

 

3. Bærekraftsrapportering – enkelt og greit!

Dine valgte FN-mål gir et solid grunnlag for å lage en foreløpig rapport som identifiserer kontinuerlige forbedringsområder. Vi guider deg gjennom hvordan du unngår grønnvasking, identifiser områder for forbedring og avdekker blindsoner. 

For inspirasjon anbefaler vi å følge linken til bærekraftsrapport for Sjøholmen Kulturhus AS.

4. Oppsummering, læring og veien videre.

Deltakerne i slike workshops har det gøy og opplever flere «aha» øyeblikk i hvordan de kan engasjerer seg i å nå FN målene.

 Vi bidrar gjerne med å opplæring av interne ressurser i å kjøre workshop!

 

SEND FORESPRØSEL WORKSHOP

Bruk skjemaet eller send en mail til: hallo@sdgcards.no