workshop

LÆR MER OG TA AKSJON PÅ FNs BÆREKRAFTSMÅL

I denne praktiske workshopen lærer du å skape nysgjerrighet, engasjement og eierskap rundt Bærekraft.

Du får en grundig innføring i en enkel, forskningsbasert metodikk for å velge hvilke FNs Bærekraftsmål som er meningsfylte for deg og din virksomhet.

Du vil umiddelbart kunne ta i bruk verktøy og kunnskap i interne endringsprosesser og eksternt mot kunder, samarbeidspartnere og investorer.

Workshopen er et samarbeid mellom ARCT AS og Fuelbox. 

Program

1 – 2 pauser i avtale oppdragsgiver.

1. NYSGJERRIGHET SOM DRIVKRAFT FOR Å NÅ FNs BÆREKRAFTSMÅL

Inspirasjonsforedrag, Tonje Flack, Fuelbox

Hvordan måler du og din virksomhet Bærekraft i dag?

Hva vil fremtiden vil bringe?

Hvordan løser gode team Bærekraftsarbeidet?

2. TalkShop med bruk av FuelBox App

TalkShop med bruk av FuelBox App

Vi fasiliterer dialog i gruppene ved hjelp av bærekraftsspørsmål.

3. HVILKE KORT HAR DU PÅ HÅNDEN? HVILKE KORT SPILLER DU?

Oppvarming og dialog rundt bordene (gruppearbeid), FuelBox / ARCT

Engasjer teamet ditt, lokaliser og velg meningsfylte mål for Bærekraftsarbeidet. Vi bruker de fysiske Bærekraftskortene (SDGCARDS.NO) for å koble FNs Bærekraftsmål til konkrete Bærekraftspørsmål (FuelBox).

4. Hvordan gå gjennom alle FNs 17 Bærekraftsmål og 169 delmål på 1 time?

Gruppearbeid, ARCT 

Basert på en enkel, forskningsbasert metodikk velger du meningsfylte mål for deg og din virksomhet. Vi følger «SDG Target Relevance Tracing» metodikken» (Case studie).

5. Oppsummering, læringspunkter og veien videre

ARCT 

Oppnådde du dine læringsambisjoner?

Pris per workshop

NOK 40.000,- eks mva og reisekostnader.

(«Team i bedrift» oppstartspris). Krever også at kunden kjøper inn minimum en boks med bærekraftskortene.

Vi planlegger åpne workshop og teambuilding med pris-per-deltaker.

*Innholdet i workshopen kan ytterligere tilpasses virksomheten etter avtale med kunde.

Praktisk informasjon

  • Varighet 3-4 timer med pauser (kan tilpasses etter ønske).
  • Kurset gjennomføres på lokasjon til oppdragsgiver.
  • Passer for inntil 30 personer i grupper av 3-5 personer per bord.
  • Kan tilrettelegges for større grupper (på forespørsel).
  • Gjennomføringen krever kjøp av 1 stk kortboks.

Beskrivelse

I denne workshopen lærer du å skape nysgjerrighet, engasjement og eierskap rundt Bærekraft.

Du får en grundig innføring i en enkel, forskningsbasert metodikk for å velge hvilke FNs Bærekraftsmål som er meningsfylte for deg og din virksomhet.

Du vil umiddelbart kunne ta i bruk verktøy og kunnskap i interne endringsprosesser og eksternt mot kunder, samarbeidspartnere og investorer.

Læringsutbytte

Du får en grundig innføring i hvordan skape nysgjerrighet og engasjement i bærekraftsarbeidet, og en grunnleggende innsikt og forståelse for hvordan alle FNs 17 Hovedmål og 169 delmål spiller sammen og har betydning for bærekraftig utvikling.

  • Hvordan måles Bærekraft i dag?
  • Hva vil fremtiden bringe?

Du får en innføring i en forskningsbasert metodikk for å kunne velge hvilke av FNs Bærekraftsmål som er relevante for deg og din virksomhet (SDG Target Relevance Tracing metodikken).

Praktisk kurs

Workshopen gjennomføres med fokus på dialog og øvelser/oppgaver. 

Kursleder sørger for at læringen er både praktisk og erfaringsbasert.

Hensikten er at du umiddelbart skal kunne ta kunnskapen i bruk.

Målgruppe

Bedrifter, virksomheter og utdanningsinstitusjoner som ønsker å bygge gode team for å løse Bærekraftsarbeidet, utvikle en bærekraftige løsninger og som ser Bærekraft som et konkurransefortrinn.

Bærekraftsansvarlige i virksomheter

Medarbeider som har behov for innsikt og forståelse for hva bærekraftsmålene betyr.

OM WORKSHOPPEN

Som kursarrangjører er Tonje og Karin opptatt av at det vi lærer bort skal engasjere og være praktisk gjennomførbart i hverdagen / daglig drift.

KARIN BERENTSEN

Rådgiver og Forretningsutvikler, ARCT & SDGCARDS.NO

Karin is founder of ARCT AS and developer of the Sustainability Cards, SDGCARDS.NO. based on a Master Degree in Physics, she has more than 30 years business experience as an Engineer, Lead Executive Negotiator and Project leader, and a Regulatory Compliance Manger in Alaska.

Karin focuses on engaging dialogues, learning and practical implementation in daily life. She’s become a public speaker, hosting workshops, teambuilding and side events at conferences, for example Less Talk More Action on the UN Goals side events at the Arctic Circle in Reykjavik that drew 75 participants!

She’s developed the Sustainability Cards, SDGCARDS.NO, to Engage your team, Learn More and Take Action on the UN Goals. The research developed methodology used guides you in selecting which of the UN’s 17 goals and 169 targets are relevant for you and your project activities – in 1 hour!

tonje flack

Relasjonsarkitekt og partner i FuelBox

Tonje Flack er partner i FuelBox. Hun har vært med siden oppstarten av selskapet som har som visjon å fuele verden med gode samtaler som endrer mindset og liv.

I arbeidet som relasjonsarkitekt ønsker Tonje å inspirere oss. Hun vil fortelle historier og presentere forskning som viser sammenhengen mellom tillitsfulle relasjoner og gode resultater på jobb. Samtidig vil hun bidra med konkrete verktøy som skaper reell endring. For selv om inspirasjon er viktig, er nøkkelen til suksess gjennomføringen.

Tonje brenner for å bidra til at vi dyrker den positive nysgjerrigheten. Den er avgjørende for å ha det bra sammen og prestere sammen!

SEND FORESPRØSEL WORKSHOP

Bruk skjemaet eller send en mail til: hallo@sdgcards.no