Gratulerer! Du har valgt 2 hovedmål and 2 delmål relevant til dine indikatorer!

Skriv søkeordene dine på hvert av de relevante målene nedenfor. Du kan slette ikke-relevante mål og gå tilbake for å inkludere mer relevante mål. Du kan laste opp relevante bilder. Husk å trykke lagre!

På bunnen av siden kan du generere en rapport fil.

End poverty in all its forms everywhere.

The goal is to eradicate extreme poverty and halve the proportion of people living in relative poverty.

The proportion of people living in extreme poverty has declined drastically since 1990, but the development we see in the world today is going in the wrong direction: Poor people are getting poorer and rich people are getting richer, and we are also seeing this in countries with high living standards such as Norway.

Eradicating poverty is important for achieving all of the UN's 17 Sustainability Goals.

To reduce poverty, we need a more equitable distribution of our resources, supporting sustainable local economies and employment.

Sammendrag hovedmål

Sjøholmen Kulturhus planlegger alle våre aktiviteter på en måte som gagner de minst ressurssterke og ivaretar kjønnsperspektivet. Vi har alltid fokus på å øke investeringer i tiltak som bekjemper fattigdom som støtter opp under FNs delmål 1.B, her er noen eksempler fra våre aktiviteter:

ikke relevant

Implement nationally appropriate social protection systems and measures for all, including floors, and by 2030 achieve substantial coverage of the poor and the vulnerable

Indikatorer delmål

 • Den kulturelle skolesekken ved 4 skoler i Frogn kommune og 8 skoler i Bærum kommune og årlig 1500 2. klasser fra Drammens skolesekk gjennom 5 år.
 • 2-årig prosjekt med 2 skoler, 2 barnehager og 6 kunstnere og til sammen 600 unike møter (Støttet av Sparebankstiftelsen)
 • 300 barn i førskoleprogram 2020 og Den store Barnehageuken 2023 (støttet av Bærum kommune)
 • Workshop og skoleplasser (via BUFDIR, Ung Virke midler og Bergesen-stiftelsen)
 • ERASMUS+ «Cross over the border» prosjekt i samarbeid med kunstskole i Belgia.
ikke relevant

End poverty in all its forms everywhere.

The goal is to eradicate extreme poverty and halve the proportion of people living in relative poverty.

The proportion of people living in extreme poverty has declined drastically since 1990, but the development we see in the world today is going in the wrong direction: Poor people are getting poorer and rich people are getting richer, and we are also seeing this in countries with high living standards such as Norway.

Eradicating poverty is important for achieving all of the UN's 17 Sustainability Goals.

To reduce poverty, we need a more equitable distribution of our resources, supporting sustainable local economies and employment.

Sammendrag hovedmål

Sjøholmen Kulturhus arbeider bevisst med å fremme mental helse og livskvalitet for alle gjennom våre tiltak og sosiale treffpunkt i kafeen som støtter opp under FNs delmål 3.4 med våre tilbud.
ikke relevant

Implement nationally appropriate social protection systems and measures for all, including floors, and by 2030 achieve substantial coverage of the poor and the vulnerable

Indikatorer delmål​

 • 450 kvm lekeloft for barn 2-12 år
 • 5 barnekunstutstillinger med Ikea, Dikemark Asylmottak, Krisesenteret og Røde Kors.
 • 3 sonet gjennom Krim-omsorgen, 4 unge på arbeidstrening gjennom NAV (og ut i jobb/skole) og 10 unge på arbeidsuke
 • 500 sommerfugler samlet inn av barn og stilt ut i Sandvika under Covid og en utsmykning og 900
 • Fredshjerter fra skolebarn til Fredskonserten 2019
 • Kulturarrangementer på kveldstid med 30 konserter, 20 forestillinger, vernissasjer m.m
 • Tusenvis innom vår kafe og et fokus på god mat og bevisst valg av råvarer
ikke relevant

Du kan justere tekst og innhold i rapporten til du er fornøyd med resultatet. Hver genererte rapport blir lagret under din profil i menyen.