KORTSPILL I BÆREKRAFTSMÅLENE

workshop guide

Følg vår 3 trinns workshop veiledning for best mulig å legge til rette for læring og engasjerende diskusjoner rundt FNs 2030-agenda og bærekraftsmålene.

Workshop-veilederen er basert på vår erfaring fra flere workshops hvor alle målene er gått gjennom på under 1 time.

Dere kan også velge å fokusere på 4 Bærekraftsmål i første workshop og velge å gjennomføre flere workshops eller bruke lengre tid.

Ta kontakt med oss om du ønsker en tilbud på en fasilitator for gjennomføring av workshops.

 

WORKSHOP MED ALLE FN MÅL OG DELMÅL

Arbeid i grupper på 2-5 personer per gruppe. 
Dere trenger 1 boks per gruppe.
en workshop KAN GJENNOMFØRES FRA 1 TIME.
I TILLEGG ANBEFALER VI Å LEGGE INN TID TIL FORBEREDELSE, PAUSER OG DISKUSJONER.

ENGASJER TEAMET DITT

Plasser en kortboks på hvert bord.

Spill i grupper på 2 – 5 personer per bord.

Les det første FN målet, SDG 1, høyt for de andre på bordet og plasser kortet øverst på bordet.

Ta ut de grønne, gule og røde «Relevans»-kortene og plasser dem til høyre for FN målkortet.

SPILL KORTSPILLET

Les det første delmålskortet høyt for de andre.

Legg kortet under hovedmålet.

Fortsett med neste delmålkort og repeter inntil alle delmålkortene ligger på bordet:

VELG RELEVANTE MÅL

Plukk opp første delmålskort.

Diskuter om delmålet er relevant, eller ikke for din virksomhet.

Plasser kortet på grønt, oransje eller rødt ‘Relevans’-kort.

Gå til neste delmålkort og gjenta til siste kort er plassert.

Plasser kortene tilbake i boksen. Vi anbefale å sette relevante «Grønne» kort bak hovedmålet med ansiktet mot deg. Snu ikke-relevante «Røde» kort og plasser dem bakerst med baksiden mot deg. Sett delvis-relevante «Gule» kort på høykant for å komme tilbake til dem senere eller i en neste workshop.

Velg neste FN Mål og gjenta.

For å rekke å gå gjennom alle kortene er det viktig å flytte så raskt som mulig til neste mål.

Husk! Dere kan se gjennom «delvis relevant» kortene som dere er i tvil om senere eller i en neste workshop.

oppsummering

Kortene som nå har forsiden vendt mot dere i boksen er
delmålene dere mener er relevante for prosjektet og bedriften. Kortene som er snudd er delmål som ikke er relevante for virksomheten.

Dette bør kunne danne et meningsfylt grunnlag for å velge gode indikatorer for status- og bærekraftsrapportering.

Diskuter i plenum!