BÆREKRAFTSKORT

LÆR MER OG TA AKSJON.

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Bærekraftskortene er en enkel metode for dialog og valg av meningsfylte mål i bærekraftsarbeidet i dine prosjekter, virksomhet eller for ideelle organisasjoner.

Engasjer teamet ditt, velg meningsfylte bærekraftsmål og nå målene dine.

BOKSEN INNEHOLDER ALLE 17 FN MÅLENE OG ALLE 169 DELMÅL

Bærekraftskortene er laget for å fasilitere dialog, øke kunnskap og forståelse for hvordan alle FN-målene spiller sammen og har betydning for å oppnå bærekraftig utvikling.

Se workshop veileder for flere tips!

NYHETER

Bruk SDG Cards i undervisning og læring!

Vi selger flere og flere klassesett. Dette er skoler, biblioteker og andre som bruker kortene i læring og diskusjon om bærekraft. Settene kommer med workshop guide. Pris fra kr 1.000,- per boks. Ta kontakt med oss for tilbud.

Les mer »

Bærekraftsrapport Sjøholmen Kulturhus

Sjøholmen Kulturhus AS sitt samfunnsoppdrag favner bredt. Å måle leveransene fra et sosialt entreprenørskap er utfordrende. Bærekraftskortene, SDGCARDS.NO, ble benyttet for å finne meningsfylte bærekraftsmål i sin bærekraftsrapport.
«Sjøholmen er veldig stolte av resultatet som viser våre konkrete, målbare leveranser under FNs bærekraftsmål», daglig leder Mette Torstensen.

Les mer »

bestill diN KORTBOKS i dag

Pris kr 1.499,- per stk.

kjøp av 4 ELLER flere bokser kr 1.299,- per stk

Kortboks inkludert personlig veiledningssamtale (tips og metode) kr 2.030,- per stk.
Undervisning (skole) 6 eller flere bokser kr 1.000,- per stk. 
Priser er inkl. frakt og eks. mva

Ring +47 – 950 72 726, send e-post til karin@arct.as eller bruk skjema nedenfor. 

SDGCARDS.NO-boksen bygger på arbeidet med ARCT.Tools sitt kartleggingsverktøy for interessentengasjement og bærekraft. Inspirasjon finnes også i forskningsprosjektet SDG Wizard som Forskningsrådet finansierte med et forprosjekt våren 2021 med Dorothy Dankel og UiB forskningsleder.