BÆREKRAFTSKORT

LÆR MER OG TA AKSJON.

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Bærekraftskortene er en enkel metode for diskusjon, lokalisering og valg av meningsfylte mål og indikatorer for status- og bærekraftsrapportering.

Engasjer teamet ditt, velg ambisjoner og nå målene dine.

BOKSEN INNEHOLDER 17 HOVEDMÅL OG 169 DELMÅL

SDGCARDS.NO kortene er laget for å fasilitere diskusjoner, øke kunnskap og forståelse for hvordan alle FN-målene spiller sammen og har betydning for å oppnå bærekraftig utvikling.

WORKSHOPS OG TRENING

arbeid i grupper på 2 – 5 personer per gruppe

I kortboksen finner du en workshop guide for best mulig å legge til rette for læring og engasjerende diskusjoner rundt
FNs 2030-agenda og bærekraftsmålene.