BÆREKRAFTSKORT

LÆR MER OG TA AKSJON.

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Bærekraftskortene er en enkel metode for diskusjon, lokalisering og valg av meningsfylte mål og indikatorer for status- og bærekraftsrapportering.

Engasjer teamet ditt, velg ambisjoner og nå målene dine.

BOKSEN INNEHOLDER ALLE 17 FN MÅLENE OG ALLE 169 DELMÅL

Bærekraftskortene er laget for å fasilitere dialog, øke kunnskap og forståelse for hvordan alle FN-målene spiller sammen og har betydning for å oppnå bærekraftig utvikling.
NYHETER

bestill diN KORTBOKS i dag

Pris per enhet NOK 2030,- eksl MVA

Prisen inkluderer forsendelse (innen Norge) og en 15 minutters oppfølgingssamtale med tips og metodeveiledning.

SDGCARDS.NO-boksen bygger på arbeidet med ARCT.Tools sitt kartleggingsverktøy for interessentengasjement og bærekraft. Inspirasjon finnes også i forskningsprosjektet SDG Wizard som Forskningsrådet finansierte med et forprosjekt våren 2021 med Dorothy Dankel og UiB forskningsleder.